Cùng bạn trai mới đi tắm biển rồi đụ nhau trong hotel Mirei Shinonome, thắng lại kịp, tôi thở dài, không rõ vì bị nàng chối từ hay tiếc rẻ vì dịp may đã tuột trôi, tôi ngần ngừ chưa nhích ra khỏi vòng ôm, nên nàng giáo phải đùn tôi ra như chạy trốn, tôi khóc mùi khóc mẫn, tôi than toáng lên, Phim sec vlxx em biết mà, nàng đâu chấp nhận lời em, sao nàng không để mặc em nằm ngủ dưới xó bếp mà xuống kèo em lên đây làm gì, nàng lúng túng vô cùng, tỏ ra vồ vập thì sợ bịn rịn mà cương quyết doãi ra thì sợ tôi giận đang đêm khuya trốn bỏ…