Kêu rên vì kích thích mỗi lần anh liếm lồn, thể có một niềm đam mê bất tận. Trong lúc cuồng nhiệt anh dùng miệng, lưỡi, tay, anh liếm, anh chọc mọi chỗ có thể. Hết liếm lỗ cái lồn thì
anh liếm lỗ đít, hết chọc lỗ dưới thì anh chọc lỗ trên. nàng được sướng cả hai lỗ, nàng kẹp chặt hai chân vào đầu anh như muốn siết
anh vì sướng. Bị kẹp chặt đầu đến tức thở, jav anh dùng miệng banh hai mép cái lồn ra rồi anh cho cả cái miệng vào trong cái lỗ cái lồn để mút.
anh cuồng nhiệt bao nhiêu thì nàng …