Nữ sinh ngọt nước bẽn lẽn vì lần đầu đi khách sạn địt nhau, được. À mà nữ sinh xuống nấu cho anh bát mì đi. Rượu vào nên bây giờ cũng đói, thèm ăn cái gì có nước. anh cố gắng nghĩ ra cách để cho nữ sinh đi xuống. Vâng, phim sex dit nhau thế anh xuống trước đi. nữ sinh vào cho sextoy xuống cùng để cho anh ăn cháo luôn. Thôi nữ sinh xuống nấu luôn cho anh đi không kẻo muộn. Bây giờ mới nhớ ra là có cuộc hẹn hôm nay. Tí nữa cho sextoy ăn cũng được. Vâng. nữ sinh không nghi ngờ gì và đi xuống lầu. Trong khi đó ở trong phòng, nữ sinh vừa tắm qua loa xong và lấy miếng băng …