Test hàng em nhân viên mát xa xinh đẹp hàng cực nuột, vào phòng nữa, phim sex hay cái lạnh làm cho em nhân viên lập cập hết chưn đi, em nhân viên sẽ thay ngay ở đây cho đỡ rét, nhưng anh phải quay đi à nghe,
anh nhận lời liền, anh quay người ngay không chờ đợi, em nhân viên lột xột cởi khuy, anh nghe rõ mồn một tiếng lách cách đáng yêu
hết sức, anh đoán chừng em nhân viên đã cởi xong áo dài, nghe u u mà nôn quá cỡ, chợt nghe em nhân viên la tá hỏa: tay em nhân viên lóng ngóng
không rờ đâu ra cái khóa sau lưng nữa, đâu anh giúp em nhân viên tháo hộ cái móc coi, anh như du du nơi cõi mộng, tai lùng bùng, lẽ đâu
thần…