Ứ chịu đâu đừng thọc lồn bé nữa bé nứng không chịu nổi đâu, nữa, nhưng anh lảng vảng tận dưới bếp có lên đâu để bé dặn, một chốc thì nghe anh thở è è bưng nồi lá xông lên, thằng làm rất chu
đáo, vlxx anh lấy cái nồi tướng nấu thật nhiều nước, lại buộc giấy báo cho giữ kín hơi, anh trịnh trọng đặt ngay tại chân giường, lấy cái đẩu con
bắc lên và lăng xăng hối bé xông cho nóng, lúc này bé mới thấy lúng túng, anh có lòng, nhưng bé lại rụt
rè, xông là phải cởi tuốt tuồn tuột xống áo ra, chỉ còn thân hình trần truồng rồi trùm kín hai bá lớp chăn lại thì hơi nước mới dồn…