Vừa đụ vừa call video cho thằng bạn để khoe mẽ, Ôi cái cái lồn nàng khít quá.. địt sướng hết cả nàng cặc rồi đây này. cái lồn khít vì nàng cặc của bạn nàng bé. nàng cặc nên chàng khít. Khít thế này nàng có sướng không.. Có chứ.. Khít thì lúc nào chẳng sướng..ôi..ui..ah..ah..nữa đi nàng..mạnh nữa đi.. Mạnh lắm rồi nhưng nghe thấy vậy thì sĩ diện nổi lên, chàng nhả vú nàng ra, chàng bám lấy mông nàng nó làm điểm tựa tốt hơn để nhấp mạnh hơn nữa như nàng nó muốn. Cái giường cũng bị ảnh hưởng, phim sex gai xinh chàng rung lên như muốn gẫy chân trụ bởi chịu áp …